CRichEditCtrl::GetSel

void GetSel (CH&ARRANGEamp;cr) stała;

void GetSel ( longamp;nStartChardługim &nEndChar) stała;

Parametry

cr

Odniesienie do CHARRANGE struktury do otrzymywania granice bieżącego zaznaczenia.

nStartChar

Indeksu pierwszego znaku w bieżącym zaznaczeniu.

nEndChar

Indeksu of ostatni znak w bieżącym zaznaczeniu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania granice bieżącego zaznaczenia w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Dwie formy funkcji zapewnić alternatywne sposoby obwiedni wyboru. Krótkie opisy tych formularzy wykonaj:

Zaz&naczenie zawiera wszystko, jeśli początku (cpMin lub nStartChar) jest 0 i isnbsp (cpMax lub nEndChar) zakończenia; – 1.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_EXGETSEL wiadomości i CHARRANGE struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetSel, CRichEditCtrl::GetSelText, CRichEditCtrl::GetParaFormat, CRichEditCtrl::GetSelectionCharFormat

Index