CRichEditCtrl::GetRect

void GetRect (LPRECT lpRect ) stała;

Parametry

lpRect

CRect lub wskaźnik RECT , aby otrzymać formatowania prostokąta tego obiektu CRichEditCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania prostokąt formatowania dla tego obiektu CRichEditCtrl . Formatowanie prostokąt jest prostokąta obwiedni tekstu. Wartość ta jest niezależna od rozmiaru obiektu CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETRECT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetRect

Index