CRichEditCtrl::GetParaFormat

DWORD GetParaFormat (P&ARAFORMATamp;pf) stała;

Wartość zwracany

Członek danych dwMask pf. Określa atrybuty, które są spójne bieżącego zaznaczenia formatowania akapitu.

Parametry

pf

Wskaźnik do PARAFORMAT struktury do przechowywania atrybuty bieżącego zaznaczenia formatowania akapitu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Pobierz atrybuty bieżącego zaznaczenia formatowania akapitu. Jeśli zaznaczona jest więcej niż jeden akapit, pf odbiera atrybuty pierwszego zaznaczonego akapitu. Wartość zwracany określa, które atrybuty są spójne zaznaczenia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETPARAFORMAT wiadomości i PARAFORMAT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetParaFormat, CRichEditCtrl::GetSelectionCharFormat

Index