CRichEditCtrl::GetModify

(BOOL GetModify) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli zmodyfikowano tekst w tym obiekcie CRichEditCtrl ; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli zmieniono zawartość tego obiektu CRichEditCtrl.

System Windows zachowuje, zmieniono wewnętrznego Flaga wskazująca, czy zawartość bogatymi formantu edycyjnego. Ta flaga jest czyszczony po formancie edycyjnym najpierw jest tworzony i może również zatwierdzane przez wywołanie funkcji członek SetModify.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETMODIFY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetModify

Index