CRichEditCtrl::GetLineCount

int GetLineCount () stała;

Wartość zwracany

Liczba wierszy w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania liczbę wierszy w obiekcie CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETLINECOUNT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetLine

Index