CRichEditCtrl::GetLimitText

(długo GetLimitText) stała;

Wartość zwracany

Aktualny limit tekstu, w bajtach, dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek uzyskanie limitu tekst dla tego obiektu CRichEditCtrl . Limit tekst jest maksymalną ilość tekstu, w bajtach, formant edycji wzbogaconej może akceptować.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETLIMITTEXT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::LimitText

Index