CRichEditCtrl::GetIRichEditOle

(IRichEditOle * GetIRichEditOle) stała;

Wartość zwracany

Wskaźnik do interfejsu IRichEditOle , który może być używany do dostępu do tego obiektu CRichEditCtrl OLE funkcji; NULL Jeśli interfejs nie jest dostępny.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby uzyskać dostęp do interfejsu IRichEditOle dla tego obiektu CRichEditCtrl . Umożliwia dostęp do tego obiektu CRichEditCtrl OLE funkcjonalność interfejsu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETOLEINTERFACE wiadomości i IRichEditOle interfejsu w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetOLECallback

Index