CRichEditCtrl::GetFirstVisibleLine

int GetFirstVisibleLine () stała;

Wartość zwracany

Indeksu widocznych linii umieszczonej w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Uwagi

Nazwać tę funkcję w celu ustalenia najwyższego widoczna linia w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETFIRSTVISIBLELINE w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::GetLine, CRichEditCtrl::GetLineCount

Index