CRichEditCtrl::GetEventMask

(długo GetEventMask) stała;

Wartość zwracany

Maskę zdarzeń dla tego obiektu CRichEditCtrl.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby uzyskać maskę zdarzeń dla tego obiektu CRichEditCtrl . Maska zdarzenie określa, którego powiadomienie wiadomości wysyła obiektu CRichEditCtrl do jej okno nadrzędne.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_GETEVENTMASK w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetEventMask, CRichEditCtrl::CRichEditCtrl

Index