CRichEditCtrl::GetCharPos

CPoint GetCharPos (długi lChar ) stała;

Wartość zwracany

Położenie lewego górnego rogu znak określony przez lChar.

Parametry

lChar

Indeksu znaku.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do uzyskania pozycji (lewego górnego rogu) danego znaku w ciągu tego obiektu CRichEditCtrl . Znak jest określony przez nadanie jej wartość indeksu. Jeśli lChar jest większa niż indeks ostatni znak w tym obiekcie CRichEditCtrl , wartość zwracany określa współrzędne położenia znaku właśnie minęła ostatni znak w tym obiekcie CRichEditCtrl.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_POSFROMCHAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::FindText

Index