CRichEditCtrl::FormatRange

FormatRange długie (FORMATRANGE * pfr, BOOL bDisplay = TRUE);

Wartość zwracany

Indeks ostatni znak, który mieści się w regionie plus jeden.

Parametry

pfr

Wskaźnik do struktury FORMATRANGE , który zawiera informacje o urządzeniu wyjściowym. NULL wskazuje, że mogą być uwolnione buforowanych informacji w formancie edycji wzbogaconej.

bDisplay

Wskazuje, jeśli tekst powinien być odwzorowywany. Jeśli Fałsz, tekst jest po prostu mierzona.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do formatowania zakres tekstu w formancie edycji wzbogaconej dla określonego urządzenia. Zazwyczaj tego wywołania następuje wywołanie DisplayBand.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_FORMATRANGE wiadomości i FORMATRANGE struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::DisplayBand

Index