CRichEditCtrl::FindText

FindText długie (DWORD dwFlags, FINDTEXTEX * pFindText ) stała;

Wartość zwracany

Z&nak od zera pozycja następnego meczu; nbsp; -1, jeśli nie ma więcej dopasowań.

Parametry

dwFlags

Flagi kryteria dopasowywania. Może mieć zero lub więcej z następujących wartości:

pFindText

Wskaźnik do FINDTEXTEX struktury podając parametry wyszukiwania i zwracanie zakresu, w którym zostało znalezione dopasowanie.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji wyszukiwanie tekstu w formancie edycji wzbogaconej. Można wyszukiwać albo w górę lub w dół przez ustawienie parametrów prawidłowego zakresu CHARRANGE strukturę wewnątrz struktury FINDTEXTEX.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_FINDTEXTEX wiadomości i FINDTEXTEX struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::SetSel

Index