CRichEditCtrl::EmptyUndoBuffer

void EmptyUndoBuffer);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do resetowania (Wyczyść) Flaga Cofnij ten formant edycji wzbogaconej. Formant będzie teraz nie można cofnąć ostatnią operację edycji. Ustawiono flagę Cofnij, gdy operacja w formancie edycji wzbogaconej można cofnąć.

Flaga Cofnij automatycznie są czyszczone przy każdym wywołaniu funkcji członek CWnd SetWindowText.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_EMPTYUNDOBUFFER w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::CanUndo¸ CRichEditCtrl::Undo, CWnd::SetWindowText

Index