CRichEditCtrl::Cut

unieważnij (Wytnij);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do usunięcia (Wytnij) bieżące zaznaczenie (jeśli jest) w formancie edycji wzbogaconej i skopiować usunięty tekst do Schowka.

Usunięcie wykonane przez Wycinanie można cofnięte przez wywołanie funkcji członek Cofnij.

Aby usunąć bieżące zaznaczenie bez umieszczania usunięty tekst do Schowka, wywołanie funkcji członek Clear.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_CUT w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Copy, CRichEditCtrl::Undo, CRichEditCtrl::Clear

Index