CRichEditCtrl::CRichEditCtrl

(CRichEditCtrl);

Uwagi

Tworzy obiekt CRichEditCtrl . Wykorzystanie Tworzenie do skonstruowania sformatowanego Windows formant edycyjny.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Create

Index