CRichEditCtrl::Copy

unieważnij (kopia);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby skopiować bieżące zaznaczenie (jeśli jest) w formancie edycji wzbogaconej do Schowka.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_COPY w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Paste, CRichEditCtrl::Cut

Index