CRichEditCtrl::Clear

nieważne jasne);

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do usunięcia (Wyczyść) bieżące zaznaczenie (jeśli są) w formancie edycji wzbogaconej.

Usunięcia wykonywane przez wyraźne można cofnięte przez wywołanie funkcji członek Cofnij.

Aby usunąć bieżące zaznaczenie i miejsce usuniętego zawartość Schowka, wywołania funkcji członek Cut.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz WM_CLEAR w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Undo, CRichEditCtrl::Cut, CRichEditCtrl::Copy, CRichEditCtrl::Paste

Index