CRichEditCtrl::CanUndo

(BOOL CanUndo) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli ostatnią operację edycji można cofnięte przez wywołanie funkcji Cofnij Państwa; 0, jeśli nie można cofnąć.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli ostatnią operację edycji można cofnąć.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_CANUNDO w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Undo, CRichEditCtrl::EmptyUndoBuffer

Index