CRichEditCtrl::CanPaste

BOOL CanPaste (UINT nFormat = 0) stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli format Schowka można wkleić; inny sposób 0.

Parametry

nFormat

Format danych schowka do kwerendy. Ten parametr może być jedną z wstępnie zdefiniowanych formatów Schowka lub wartość zwracany przez RegisterClipboardFormat.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, jeśli formant edycji wzbogaconej można wkleić określony format schowka. Jeśli nFormat jest równa 0, CanPaste będzie podejmował wszelkie formatowanie w Schowku.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz EM_CANPASTE wiadomości i RegisterClipboardFormat funkcji w dokumentacji systemu Win32.

Omówie&nie CRichEditCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRichEditCtrl::Paste, CRichEditCtrl::PasteSpecial

Index