CRichEditCntrItem

"Formant edycji wzbogaconej" jest to okno, w którym użytkownik może wprowadzać i edytować tekst. Tekst może być przypisana znaków i formatowania akapitu i mogą obejmować osadzone obiekty OLE. Rich edycyjnym zapewniają interfejs programowania do formatowania tekstu. Jednakże wniosek musi implementować wszelkie niezbędne do udostępnienia formatowania operacje użytkownika składników interfejsu użytkownika.

Klasy CRichEditCntrItem , CRichEditView i CRichEditDoc, oferuje funkcjonalność formant edycji wzbogaconej w ramach architektury widoku dokumentu MFC firmy. CRichEditView zachowuje tekstu i cechy formatowania tekstu. CRichEditDoc przechowuje listę elementów klienta OLE, które są w widoku. CRichEditCntrItem zapewnia dostęp po stronie kontenera do elementu klienta OLE.

Ten formant wspólnego systemu Windows (i w związku z tym za CRichEditCtrl i powiązanych klas) jest dostępna tylko dla programów działających w systemie Windows 95 i Windows NT w wersji 3.51 i później.

Na przykład za pomocą elementów kontenera edycji wzbogaconej Aplikacja MFC, zobacz aplikacji przykładowej programu WORDPAD.

# include lt;afxrich.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki programu WORDPAD

Zobacz też CRichEditDoc, CRichEditView

Index