CRichEditCntrItem::CRichEditCntrItem

CRichEditCntrItem (REOBJECT * preo = NULL, CRichEditDoc * pContainer = NULL);

Parametry

preo

Wskaźnik do REOBJECT strukturę, która opisuje element OLE. Nowy obiekt CRichEditCntrItem jest zbudowana w oparciu o ten element OLE. Jeśli preo ma wartość NULL, pozycja klienta jest pusty.

pContainer

Wskaźnik kontenerem, który będzie zawierał ten element. Jeśli pContainer ma wartość NULL, należy jawnie wywołać COleDocument::AddItem dodać ten element klienta do dokumentu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do utworzenia obiektu CRichEditCntrItem i dodać go do dokumentu kontenera. Ta funkcja nie wykonuje żadnych Inicjowanie OLE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz REOBJECT struktury w dokumentacji systemu Win32.

Omówienie CRichEditCntrItem |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też COleDocument::AddItem, CRichEditDoc

Index