CRgn::SetRectRgn

nieważne SetRectRgn( int x1, int y1, int x2, int y2 );

nieważne SetRectRgn ( LPCRECT lpRect );

Parametry

x 1

Określa współrzędną x lewym górnym rogu obszaru prostokątnego.

y1

Określa współrzędną y lewym górnym rogu obszaru prostokątnego.

x 2

Określa współrzędną x dolnym rogu prostokątnego.

y2

Określa współrzędną y dolnym rogu prostokątnego.

lpRect

Określa obszar prostokątny. Może być wskaźnik do struktury RECT albo obiekt CRect.

Uwagi

Tworzy prostokątnego obszaru. W przeciwieństwie do CreateRectRgnjednak to nie przydzielał każdej dodatkowej pamięci z lokalna sterta aplikacji systemu Windows. Zamiast tego wykorzystuje ona miejsce przydzielone dla regionu przechowywanych w obiekcie CRgn . Oznacza to, że obiekt CRgn musi już zostały zainicjowane z prawidłową regionu Windows przed wywołaniem metody SetRectRgn. Punkty x 1, y1, x 2i y2 określa minimalną wielkość miejsca przydzielonego.

Funkcję tę należy stosować zamiast funkcji członek CreateRectRgn do uniknięcia wywołania Menedżera pamięci lokalnej.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CreateRectRgn, :: SetRectRgn

Index