CRgn::RectInRegion

BOOL RectInRegion ( LPCRECT lpRect ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli jakakolwiek część określonego prostokąta leży w granicach regionu; inny sposób 0.

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub obiektu CRect . Struktura RECT ma następującą postać:

eleme&nt TypeDef struct tagRECT {}
 nbsp; int lewej;
   int góry;
   int prawa;
   int dołu;
} RECT

Uwagi

Określa, czy jakakolwiek część prostokąt określony przez lpRect znajduje się w granicach obszaru przechowywanych w obiekcie CRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: RectInRegion

Index