CRgn::PtInRegion

BOOL PtInRegion ( int x, int y ) Stała;

BOOL PtInRegion ( pkt pkt ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli punkt znajduje się w regionie; inny sposób 0.

Parametry

x

Określa logiczne współrzędna x punktu do badania.

y

Określa logiczne współrzędna y punktu do badania.

punkt

X - i y współrzędne punktu określić współrzędne x i y punktu do testowania wartości. Parametr punkt może być punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

Uwagi

Sprawdza, czy punkt x i y znajduje się w regionie przechowywanych w obiekcie CRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::PtInRegion

Index