CRgn::operator HRGN

operatora (HRGN) stała;

Wartość zwracany

Jeśli pomyślne, uchwyt obiektu Windows GDI reprezentowane przez obiekt CRgn ; inny sposób NULL.

Uwagi

Użyj tego operatora, aby uzyskać załączony Windows GDI uchwyt obiektu CRgn . Ten operator jest operator odlewania, który obsługuje bezpośrednie użycie obiektu HRGN.

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z obiektami graficznymi, zobacz artykuł Obiekty graficzne w Win 32 SDK Programmer's Reference.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index