CRgn::OffsetRgn

int OffsetRgn ( int x, int y );

intOffsetRgn (pkt,pkt);

Wartość zwracany

Nowy region typu. Może mieć jedną z następujących wartości:

Parametry

x

Określa liczbę jednostek przesuń mysz w lewo lub prawo.

y

Określa liczbę jednostek przenieść w górę lub w dół.

punkt

X-coordinate of pkt określa liczbę jednostek przesuń mysz w lewo lub prawo. Y-coordinate of pkt określa liczbę jednostek przenieść w górę lub w dół. Parametr punkt może być punkt konstrukcji lub obiekt CPoint.

Uwagi

Przesuwa regionu przechowywanych w obiekcie CRgn przez określony przesunięcia. Funkcja przenosi jednostek x regionie wzdłuż osi x i y jednostek wzdłuż osi y.

Wartości współrzędnych regionu musi być mniejszy niż lub w równą 32 767 i większe niż lub równe –32 768. Parametry x i y należy uważnie dobrać do zapobieżenia regionu nieprawidłowe współrzędne.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::OffsetRgn

Index