CRgn::GetRgnBox

int GetRgnBox ( LPRECT lpRect ) Stała;

Wartość zwracany

Określa typ obszaru. Może to być dowolny z następujących wartości:

Parametry

lpRect

Punkty do struktury RECT lub CRect obiektu do otrzymywania współrzędne prostokąta obwiedni. Struktura RECT ma następującą postać:

eleme&nt TypeDef struct tagRECT {}
 nbsp; int lewej;
   int góry;
   int prawa;
   int dołu;
} RECT

Uwagi

Pobiera współrzędne prostokąta obwiedni obiektu CRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::GetRgnBox

Index