CRgn::GetRegionData

Int GetRegionData ( LPRGNDATA lpRgnData, int nCount ) Stała;

Wartość zwracany

Określa typ obszaru wynikowe. Może być jedna z następujących wartości:

Parametry

lpRgnData

Punkty struktury danych RGNDATA , odbierająca informacji. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, wartość zwracany zawiera liczbę bajtów potrzebnych do danych regionu.

nCount

Określa rozmiar, w bajtach, buforu lpRgnData.

Uwagi

Wypełnia określony bufor danych opisującym region. Dane te obejmują wymiary prostokąty, które tworzą regionu. Ta funkcja jest używana w połączeniu z funkcją CRgn::CreateFromData.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRgn::CreateFromData

Index