CRgn::FromHandle

statyczne CRgn * PASCAL FromHandle ( HRGN hRgn );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CRgn . Jeśli funkcja nie powiodła się, wartość zwracana jest wartość NULL.

Parametry

hRgn

Określa dojście do regionu systemu Windows.

Uwagi

Zwraca wskaźnik do obiektu CRgn , gdy uchwyt do regionu systemu Windows. Jeśli obiekt CRgn nie jest już dołączony do uchwytu, tymczasowy obiekt CRgn zostanie utworzona i dołączone. Ten tymczasowy obiekt CRgn obowiązuje tylko do następnego aplikacja ma czas bezczynności w jego pętli zdarzenia, które jednocześnie wszystkie tymczasowe obiekty graficzne są usuwane. Innymi słowy jest, że tymczasowy obiekt jest tylko ważne podczas przetwarzania w jednym oknie komunikatu.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index