CRgn::EqualRgn

BOOL EqualRgn ( CRgn * pRgn ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli dwa regiony są równoważne; inny sposób 0.

Parametry

pRgn

Identyfikuje regionu.

Uwagi

Określa, czy danego regionu jest równoważne z regionu przechowywanych w obiekcie CRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; ::EqualRgn

Index