CRgn::CRgn

CRgn( );

Uwagi

Tworzy obiekt CRgn . Członek danych m_hObject zawierają ważne regionu Windows GDI, dopóki nie obiekt jest inicjowany z jednego lub więcej innych funkcji członek CRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index