CRgn::CreateRoundRectRgn

BOOL CreateRoundRectRgn( int x1, int y1, int x2, int y2, int x3, int y3 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

x 1

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu regionu.

y1

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu regionu.

x 2

Określa logiczne współrzędną x dolnym rogu regionu.

y2

Określa logiczne współrzędna y dolnym rogu regionu.

x 3

Określa szerokość elipsy, używany do tworzenia zaokrąglone narożniki.

y3

Określa wysokość elipsy, używany do tworzenia zaokrąglone narożniki.

Uwagi

Tworzy prostokątnego obszaru z zaokrąglonymi narożnikami, które jest przechowywane w obiekcie CRgn.

Rozmiar regionu jest ograniczona do 32 767 przez 32 767 logiczne jednostki lub 64 K pamięci, którakolwiek z dat jest mniejszy.

Gdy aplikacja zakończy korzystanie z regionu utworzonych za pomocą funkcji CreateRoundRectRgn , należy wybrać region tego kontekstu urządzenia i funkcji członek CGDIObject::DeleteObject go usunąć.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CreateRectRgn, CRgn::CreateRectRgnIndirect, :: CreateRoundRectRgn

Index