CRgn::CreateRectRgn

BOOL CreateRectRgn ( int x 1, int y1, int x 2, int y2 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

x 1

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu regionu.

y1

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu regionu.

x 2

Określa logiczne współrzędną x dolnym rogu regionu.

y2

Określa logiczne współrzędna y dolnym rogu regionu.

Uwagi

Tworzy prostokątny obszar, który jest przechowywany w obiekcie CRgn.

Rozmiar regionu jest ograniczona do 32 767 przez 32 767 logiczne jednostki lub 64 K pamięci, którakolwiek z dat jest mniejszy.

Gdy kopiowanie zostanie zakończone, za pomocą regionu utworzonych przez CreateRectRgn, aplikacji należy użyć funkcji członek CGDIObject::DeleteObject usunąć region.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CreateRectRgnIndirect, CRgn::CreateRoundRectRgn, :: CreateRectRgn

Index