CRgn::CreateFromPath

BOOL CreateFromPath ( CDC * pDC );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; inny sposób 0.

Parametry

pDC

Identyfikuje kontekstu urządzenia, który zawiera ścieżkę zamkniętą.

Uwagi

Tworzy regionu z ścieżkę, która jest zaznaczona w kontekście danego wyrobu. Kontekstu urządzenia, określone przez parametr podstawowy kontroler domeny musi zawierać ścieżkę zamkniętą. Po CreateFromPath konwertuje ścieżki na region, Windows odrzuca ścieżkę zamkniętą od kontekstu urządzenia.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CDC::BeginPath, CDC::EndPath, CDC::SetPolyFillMode

Index