CRgn::CreateEllipticRgn

BOOL CreateEllipticRgn ( int x 1, int y1, int x 2, int y2 );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli operacja powiodła się; inny sposób 0.

Parametry

x 1

Określa logiczne współrzędną x lewym górnym rogu prostokąta obwiedni elipsy.

y1

Określa logiczne współrzędna y lewym górnym rogu prostokąta obwiedni elipsy.

x 2

Określa logiczne współrzędną x prawego dolnego narożnika prostokąta obwiedni elipsy.

y2

Określa logiczne współrzędna y prawego dolnego narożnika prostokąta obwiedni elipsy.

Uwagi

Tworzy obszar eliptyczne. Region jest określony przez prostokąta obwiedni, określonym przez x 1, y1, x 2i y2. Region jest przechowywany w obiekcie CRgn.

Rozmiar regionu jest ograniczona do 32 767 przez 32 767 logiczne jednostki lub 64 K pamięci, którakolwiek z dat jest mniejszy.

Po zakończeniu, za pomocą regionu utworzonych za pomocą funkcji CreateEllipticRgn , aplikacja powinna Wybierz region tego kontekstu urządzenia i użyć funkcji DeleteObject go usunąć.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CreateEllipticRgnIndirect, :: CreateEllipticRgn

Index