CRgn::CopyRgn

int CopyRgn ( CRgn * pRgnSrc );

Wartość zwracany

Określa typ obszaru wynikowe. Może być jedna z następujących wartości:

Parametry

pRgnSrc

Identyfikuje istniejącej regionu.

Uwagi

Kopiuje regionu zdefiniowanego przez pRgnSrc w obiekcie CRgn . Nowy region zastępuje regionu dawniej przechowywanych w obiekcie CRgn . Ta funkcja jest szczególnym przypadkiem funkcję Państwa CombineRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CombineRgn, :: CombineRgn

Index