CRgn::CombineRgn

int CombineRgn ( CRgn * pRgn1, CRgn * pRgn2, int nCombineMode );

Wartość zwracany

Określa typ obszaru wynikowe. Może być jedna z następujących wartości:

Parametry

pRgn1

Identyfikuje istniejącej regionu.

pRgn2

Identyfikuje istniejącej regionu.

nCombineMode

Określa operacji wykonywanych podczas łączenia regionów dwa źródła. Może mieć jedną z następujących wartości:

Uwagi

Tworzy nowy region GDI, łącząc dwa istniejące regionów. Łączone są regiony określone przez nCombineMode.

Dwa określone regiony są łączone, a powstałe dojście regionu jest przechowywany w obiekcie CRgn . W związku z tym niezależnie od regionu jest przechowywany w obiekcie CRgn zastępuje Scalonej regionu.

Rozmiar regionu jest ograniczona do 32 767 przez 32 767 logiczne jednostki lub 64 K pamięci, którakolwiek z dat jest mniejszy.

Po prostu skopiować jednego regionu do innego regionu za pomocą CopyRgn.

Omówienie CRgn |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRgn::CopyRgn, :: CombineRgn

Index