CResourceException

Obiekt CResourceException jest generowany, kiedy system Windows nie może znaleźć lub przydzielić żądanego zasobu. Nie dalsze kwalifikacji jest konieczne lub możliwe.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania CResourceException, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Członkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Index