CResourceException::CResourceException

CResourceException ( );

Uwagi

Obiekt CResourceException.

Nie używać tego konstruktora bezpośrednio, ale raczej wywołania funkcji globalnych AfxThrowResourceException. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wyjątków, zobacz artykuł wyjątków w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówienie CResourceException |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też AfxThrowResourceException, wyjątek przetwarzania

Index