CRectTracker::SetCursor

BOOL SetCursor ( CWnd * pWnd, UINT nHitTest ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli poprzedni przebojem był nad prostokątem śledzenie; inny sposób 0.

Parametry

pWnd

Punkty do okna zawierającego obecnie kursora.

nHitTest

Wyniki testu poprzedniego trafień, z wiadomości WM_SETCURSOR.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby zmienić kształt kursora, gdy znajduje się nad obiekt CRectTracker regionu.

Wywołanie funkcji od wewnątrz funkcji okna, który obsługuje wiadomości WM_SETCURSOR (zazwyczaj OnSetCursor).

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRectTracker::&NormalizeHit, CRectTracker::HitTest, CWinApp::LoadCursor, CWnd::OnSetCursor

Index