CRectTracker::OnChangedRect

wirtu&alne nieważne OnChangedRect ( Stała CRectamp; rectOld );

Parametry

rectOld

Zawiera stare urządzenia współrzędne obiektu CRectTracker.

Uwagi

Wywoływany w ramach zawsze, gdy prostokąt modułu śledzącego zmienił się podczas wywoływania toru. W czasie, gdy ta funkcja jest wywoływana usunięto wszystkie informacje zwrotne z DrawTrackerRect . Domyślna implementacja tej funkcji nie robi nic.

Zastąpić tę funkcję, jeśli chcesz wykonywać żadnych czynności, po zmianie rozmiaru prostokąta.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::AdjustRect, CRectTracker::Track, CRectTracker::TrackRubberBand

Index