CRectTracker::NormalizeHit

int NormalizeHit ( int nHandle ) Stała;

Wartość zwracany

Indeks znormalizowana uchwyt.

Parametry

nHandle

Uchwyt wybrane przez użytkownika.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji konwersji uchwyt potencjalnie odwrócony.

Gdy CRectTracker::Track lub CRectTracker::TrackRubberBand jest wywoływana z odwracanie, dozwolone, istnieje możliwość prostokąt, aby odwrócić na osi x, y lub dla obu. Uniemożliwi to HitTest zwróci uchwytów, które również są odwrócone w odniesieniu do prostokąta. To jest nieodpowiedni dla rysowania kursor opinii, ponieważ opinie zależy od położenia ekranu prostokąta, nie część struktury danych prostokąt, który zostanie zmodyfikowany.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::HitTest, CRectTracker::Track, CRectTracker::TrackRubberBand

Index