CRectTracker::m_sizeMin

Uwagi

Minimalny rozmiar prostokąta. Obie wartości domyślne, cx i cy, są obliczane na podstawie systemu domyślną szerokość obramowania. Ten element członkowski danych jest używana tylko przez funkcję Państwa AdjustRect.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::Track, CRectTracker::TrackRubberBand, CRectTracker::AdjustRect

Index