CRectTracker::m_rect

Uwagi

Bieżące położenie prostokąta w współrzędne klienta (w pikselach).

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::CRectTracker, CRectTracker::Track, CRectTracker::TrackRubberBand

Index