CRectTracker::m_nStyle

Uwagi

Bieżący styl prostokąta. Zobacz CRectTracker::CRectTracker listę możliwych style.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::CRectTracker, CRectTracker::Draw

Index