CRectTracker::m_nHandleSize

Uwagi

Rozmiar wyrażony w pikselach, CRectTracker uchwyty zmiany rozmiaru. Zainicjowane z wartością domyślną systemu.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index