CRectTracker::HitTest

int HitTest ( CPoint pkt ) Stała;

Wartość zwracany

Wartość zwracany jest oparta na typach wyliczeniowych CRectTracker::TrackerHit i może mieć jedną z następujących wartości

Parametry

punkt

Punkt we współrzędnych urządzenia, aby przetestować.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji, aby dowiedzieć się, czy użytkownik przyciągnęła uchwyt zmiany rozmiaru.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRectTracker::&NormalizeHit, CRectTracker::SetCursor

Index