CRectTracker::GetTrueRect

nieważne GetTrueRect ( LPRECT lpTrueRect ) Stała;

Parametry

lpTrueRect

Wskaźnik do struktury RECT , który będzie zawierać współrzędne urządzenia obiektu CRectTracker.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do pobierania współrzędne prostokąta. Wymiary prostokąta zawiera wysokość i szerokość żadnych uchwytów zmiany rozmiaru, położony na granicy zewnętrznej. Po powrocie, * lpTrueRect jest zawsze prostokąta znormalizowana w urządzenie współrzędne.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CRect::&NormalizeRect

Index