CRectTracker::GetHandleMask

wirtualny UINT GetHandleMask () stała;

Wartość zwracany

Maska uchwytów zmiany rozmiaru elementu CRectTracker.

Uwagi

Ramach wywołuje funkcję tego Państwa do pobierania maski do prostokąta uchwyty zmiany rozmiaru.

Uchwyty zmiany rozmiaru pojawią się po bokach i w narożnikach prostokąta i pozwalają użytkownikowi kontrolować kształt i rozmiar prostokąta.

Prostokąt ma 8 uchwytów zmiany rozmiaru, ponumerowanych 0. Każdy uchwyt zmiany rozmiaru jest reprezentowana przez trochę w masce; wartość tego bitowe 2 ^n, gdzie n jest numerem uchwyt zmiany rozmiaru. 0–3 Bity odpowiadają uchwytów zmiany rozmiaru, począwszy od górnej lewej ruchome zegara. 7 Bity odpowiadają uchwytów zmiany rozmiaru strony, zaczynając od góry z ruchem wskazówek zegara. Na poniższej ilustracji przedstawiono uchwyty zmiany rozmiaru prostokąta i odpowiednie zmiany rozmiaru uchwyt liczby i wartości:

Domyślna implementacja GetHandleMask zwraca maski bitów, tak że pojawią się uchwyty zmiany rozmiaru. W przypadku pojedynczego bitu na, będą pobierane odpowiedni uchwyt zmiany rozmiaru.

Zastąpić tę funkcję Państwa, aby ukryć lub pokazać, że wskazane uchwyty zmiany rozmiaru.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::AdjustRect

Index