CRectTracker::DrawTrackerRect

wirtualne nieważne DrawTrackerRect ( LPCRECT lpRect, CWnd * pWndClipTo, CDC * pDC, CWnd * pWnd );

Parametry

lpRect

Wskaźnik RECT , zawierającą prostokąt rysowania.

pWndClipTo

Wskaźnik, aby oknie umożliwia przycięcie prostokąt.

pDC

Wskaźnik do kontekstu urządzenia, na którym do rysowania.

pWnd

Wskaźnik, aby oknie, w którym nastąpi rysunku.

Uwagi

Wywoływany w ramach zawsze, gdy pozycja modułu śledzącego zmienił się wewnątrz funkcji składowej toru lub TrackRubberBand . Domyślna implementacja dzwoni do CDC::DrawFocusRect, która zwraca kropkowany prostokąt.

Zastąpić tę funkcję do świadczenia różnych opinii podczas operacji śledzenia.

Omówie&nie CRectTracker |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CRectTracker::Track, CRectTracker::TrackRubberBand, CDC::DrawFocusRect

Index